A Higher Experience Of Living

קומפלקס מגורים ושדרת מסחר בלב גבעתיים
שתוכננו בהשראת איכות החיים המודרנית.
רופטופ פארק בקומה הרביעית עם פינות ישיבה,
חדר כושר חיצוני, עמדות עבודה שיתופיות ועוד.

דירות 4-6 חדרים

ועכשיו בהטבה מיוחדת!

שלמו 15% והיתרה באכלוס

לפרטים נוספים:

בעצם מסירת המידע אני מאשר שמירה ושימוש במידע שלי בהתאם למדיניות הפרטיות

A Higher Experience Of Living

קומפלקס מגורים ושדרת מסחר בלב גבעתיים
שתוכננו בהשראת איכות החיים המודרנית.
רופטופ פארק בקומה הרביעית עם פינות ישיבה,
חדר כושר חיצוני, עמדות עבודה שיתופיות ועוד.

דירות 4-6 חדרים

ועכשיו בהטבה מיוחדת!

שלמו 15% והיתרה באכלוס

לפרטים נוספים:

בעצם מסירת המידע אני מאשר שמירה ושימוש במידע שלי בהתאם למדיניות הפרטיות